فلسفه و نگرش

گروه خودروسازي سايپا فلسفه و نگرش خود را بر پنج اصل رشد متوازن و مستمر، ايجاد ارزش پايدار براي ذينفعان، رهبري هزينه رقابتي، دستيابي به برند برتر ايراني و كمينه سازي ريسك در سرمايه گذاري، بنا نموده است. اين فلسفه در قالب برنامه راهبر تشريح و اجرا مي گردد :

رشد متوازن و مستمر

گروه سايپا از طريق برنامه ريزي جامع و كامل و حذف موانع موجود توسعه ، در جهت رشد متوازن و مستمر خود گام بر مي دارد. اين گروه رشد متوازن را در دو حوزه زير مورد توجه قرار داده است:

 • توسعه كسب و كار
 • منابع انساني
ارزش پايدار براي ذينفعان

گروه خودروسازی سایپا با هدف ایجاد تاثیرات مثبت اقتصادی, اجتماعی و زیست محیطی فعالیت های زنجیره ارزش خود را به صورت اثربخش مدیریت می کند تا از آن طریق ارزش پایدار برای ذینفعان خود ایجاد نماید. در همين خصوص توجه به موارد زير ضروري است:

 • ايجاد ارزش پايدار در زنجيرة صنعت خودرو
 • ايجاد و توسعه فرصت براي مشتريان
 • ايجاد منافع پايدار براي سهامداران
 • ايجاد منافع پايدار براي كاركنان
هزينه رقابتي

گروه خودروسازی سایپا به دنبال رهبری هزینه در بازار رقابتی خوردو می باشد. برای این منظور افزایش کارایی و اثربخشی فعالیت‌های اصلی مد نظر بوده است. این هدف از طریق اقدامات زیر محقق می گردد:

 • مديريت بهاي تمام شده
 • صرفه جویی در مقیاس
 • استفاده از روش‌هاي نوين تامين منابع مالي
برند برتر ايراني

گروه خودروسازی سایپا از طريق ايجاد يك نام تجاري با هويت ويژه و‌ خلق ارزش خاص براي مشتريان داخلی كه به سادگي توسط رقبا قابل تقليد نيست، برند خود را در بازار داخلی ارتقا داده است و جهت شناخته شدن به عنوان برند برتر ایرانی موضوعات زير را مورد توجه قرارداده است:

 • طراحی محصول منطبق با نیاز مشتریان
 • ارایه خدمات متمایز به مشتریان
 • توجه به مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی
ريسك كمينه در سرمايه‌گذاري‌ها

تاثيراتي كه موجب بروز عدم قطعيت در چگونگي و زمان دستيابي به اهداف می شود از طریق برنامه ریزی منسجم و مدیریت ریسک کاهش یافته، تا از این طریق ریسک سرمایه گذاری در گروه خودروسازی سایپا به حداقل برسد. موارد قابل توجه در این خصوص به شرح زیر مي باشد:

 • افزايش بازده منابع در اختيار گروه
 • تقويت ارزش سهام گروه سايپا
 • متنوع‌سازي كسب‌وكار و افزايش ارزش پرتفوي گروه

مأموريت گروه خودروسازي سايپا

توليد و عرضه انواع خودروي سواري و تجاري و ساير فعاليت‌هاي مرتبط با قابليت كسب بازار جهاني و با بيشترين انطباق با نياز مشتريان بازار ايران.

چشم انداز

چشم­ انداز گروه سايپا، تبديل شدن به يك خودروساز بين المللي است. اين چشم­ انداز از طريق مالكيت برند اختصاصي، مديريت محصول و پلتفرم، مديريت شبكه فروش و خدمات پس از فروش، حضور فعال در بازارهاي داخلي و بين المللي، توان رقابتي در كيفيت و قيمت و بازيگري اصلي در بازار ايران محقق خواهد شد.

 • مالك برند اختصاصي
 • بازيگري اصلي در بازار ايران
 • توان رقابتي در كيفيت و قيمت
 • حضور فعال در بازارهاي داخلي و بين المللي
 • مديريت شبكه فروش و خدمات پس از فروش
 • مديريت محصول و پلتفرم

ارزشهاي سازماني

 • مشتري مداري و تعهد اجتماعي
  • رعايت استانداردها در توليد محصولات و ارائه خدمات
  • انجام تعهدات در قبال مشتريان در موعد مقرر
  • پاسخگويي موثر به مطالبات و رسيدگي به پيشنهادات و انتقادات
  • پيشگامي در توجه به مسئوليت هاي اجتماعي شركت
  • تعامل سازنده با ساير سازمانها و نهادهاي بيروني موثر بر عملكرد شركت
  • رعايت قوانين و مقررات زيست محيطي در درون و بيرون شركت
  • ارائه اطلاعات صحيح و متناسب و موثر به ذينفعان
 • عملكرد بهره ور و نتيجه گرايي
  • ارائه ايده ها و راهكارهاي نو و مناسب براي افزايش سودآوري
  • مديريت بهينه هزينه ها در انجام وظايف و تلاش در جهت افزايش اثر بخشي فعاليتها
  • بهبود و تقويت فعاليتهاي هدفمند و حذف فعاليت هاي فاقد ارزش افزوده
  • طراحي و برنامه ريزي صحيح و اثر بخش فعاليتها براي دستيابي به نتايج مورد نظر
  • انجام وظيفه به شيوه موثر در جهت تحقق بهترين نتيجه
  • بكارگيري رويكرد بهره وري براي استفاده بهينه امكانات و فرصت هاي شركت

همچنين اين گروه در شش حوزه رعايت حقوق سهامداران، كاركنان، مشتريان، شركا، رقابت اخلاقي و محيط زيست و منافع ملي اقدام به تدوين منشور اخلاقي نموده است. كليه شركتهاي گروه خود را به رعايت اين شش منشور اخلاقي پايبند مي دانند.

براي جاري سازي و استقرار اين ارزشها در فرآيندهاي مختلف خود مصاديق رفتاري را براي هريك از آنها تدوين نموده است و سطوح رهبري و مديريت ارشد سازمان به عنوان الگوي تعالي و مدافع نظام ارزشي حاكم بر سازمان بر رعايت اين مصاديق پايبند مي باشند :

 • صداقت و كرامت انساني
  • رعايت درستي و راستي در گفتار و رفتار
  • عدم انحصارگري در ارائه اطلاعات صحيح، مناسب، شفاف و به موقع
  • پرهيز از تكرار و شيوع خبرها و شنيده هاي بي اساس
  • رفتار محترمانه و ارائه توضيح لازم همراه با خوشرويي و ادب
  • انجام رفتار عادلانه در محيط كار و دوري از مقايسه هاي نابجا
  • تقدير از تجربيات با ارزش و خدمات صادقانه همكاران
  • توجه به بهبود و ارتقاء سلامت جسمي و رواني كاركنان
 • مشاركت و مسئوليت پذيري
  • پاسخگويي نسبت به وظايف ومسئوليت هاي واگذارشده از سوي شركت
  • پذيرش مسئوليت ها بر اساس دانش ، توانايي ، تخصص و مهارت لازم و كافي
  • همدلي و همراهي همكاران با اعضاي تيم بجاي رقابت هاي كاري با آنها
  • پي گيري امور تا دست يابي به اهداف مورد نظر
  • داوطلب بودن در پذيرش وظائف جديد درشغل سازماني خود
  • به تاخير نيانداختن تصميم سازي و تصميم گيري صحيح بر اساس اطلاعات دقيق
  • همكاري موثر براي عملياتي كردن ايده ها و راهكارهاي جديد
  • حمايت و پشتيباني فكري از نيروهاي جديد و انتقال آموخته ها و تجارب به ديگران
  • تلاش بي وقفه براي موفقيت گروه و تحقق اهداف مشترك سازماني
منشور اخلاقي سايپا