مديريت ارتباطات و روابط بين الملل گروه سايپا با هدف بهبود فر آيند طراحي و توسعه ي محصول خود اقدام به راه اندازي صفحه نظرسنجي به صورت آنلاين در وب سايت گروه سايپا نموده است. لذا توجه به موارد ذيل قبل از تكميل هر گونه پرسشنامه الزامي مي باشد :

  • با هر بار شركت در نظرسنجي و ثبت نام شما امتياز كسب شده جهت شركت در قرعه كشي و دريافت جوايز نفيس افزايش مي يابد
  • كليه ي اطلاعات شركت كنندگان در نظرسنجي به صورت محرمانه ثبت ميگردد.