سئوالات رايج و متداول

بازديد كننده گرامي

به استحضار مي رساند بخش پرسش و پاسخ سايت براي راهنمايي شما عزيزان جهت برطرف كردن سؤالات رايج و مشكلات عمومي مرتبط با خودرو طراحي شده است . لذا اين بخش براي پيگيري تحويل خودرو ، درج انتقاد و پيشنهاد به منظور بهبود وضعيت خدمت رساني و يا هر گونه سؤال و ابهام در خصوص فروش و خدمات پس از فروش مربوط به خودروي شخصي شما نمي باشد و براي آنها مي بايست به ساير منوهاي مربوطه در سايت مراجعه فرماييد .

طرح پرسش جديد

عمومي

مراجعه به مراكز تعويض پلاك ، دريافت نامه از مراكز تعويض پلاك و تحويل از طريق نمايندگان به معاونت بازاريابي و فروش شركت سايپا و واريز هزينه طبق نرخ مصوب شركت جهت ساخت پلاكت مشخصات طبق اسناد خودرو .

مدارك مورد نياز: نامه مراكز تعويض پلاك ، كپي برگ سبز ، كپي سند كمپاني، حواله واريزي هزينه ساخت پلاك مشخصات
مراجعه به نمايندگي هاي سايپا و ارائه درخواست المثني و تكميل فرم مربوطه و واريز هزينه هاي صدور سند المثني .

مدارك مورد نياز : كپي برگ سبز و يا كارت خودرو ، واريز هزينه صدور سند المثني به حساب سايپا طبق نرخ مصوب شركت ، ارائه فرم گواهي امضاء مشتري (كشف فساد) ، پرداخت هزينه خدمات به حساب نمايندگي طبق نرخ هاي مصوب
اخذ نامه بازديد و تائيد اصالت خودرو از مراكز تعويض پلاك و ارائه آن از طريق نمايندگيها به معاونت بازاريابي و فروش شركت سايپا جهت كارشناسي اصالت و ارائه پاسخ

مدارك مورد نياز : نامه مراكز تعويض پلاك ، كپي برگ سبز و كپي سند كمپاني
اخذ نامه حك شاسي و موتور از مراكز تعويض پلاك و ارائه آن از طريق نمايندگان به معاونت بازاريابي و فروش شركت سايپا ، صدور فرم درخواست حك شاسي و موتور توسط اداره عمليات فروش ، مراجعه مشتري به تعميرگاه مركزي شماره يك شركت سايپا يدك واقع در اول خيابان دماوند و انجام حك شاسي و موتور و سپس مراجعه به معاونت بازاريابي و فروش شركت سايپا جهت اخذ تائيديه .

مدارك مورد نياز : كپي برگ سبز و كپي سند كمپاني
اگر پلاك جديد به مشتري تخصيص يابد كارگزار از نمايندگي اقدام به تحويل پلاك از انبار پلاك راهور ناجا مستقر در شركت سايپا نموده و در محل نمايندگي به مشتري تحويل مي دهد و در صورت تخصيص پلاك فكي به مشتري از يكسال و نيم از فك پلاك گذشته باشد دستور ساخت پلاك صادر شده و پس از 48 ساعت به مشتري تحويل مي گردد و اگر كمتر از يكسال و نيم باشد مشتري با در دست داشتن مدارك معتبر به مراكز تعويض پلاك مراجعه نموده و پلاك را دريافت مي نمايد .
 • پلاك عمومي : مشتري با مراجعه به اتحاديه تاكسيراني و وانت بارها و اخذ نامه به شهرك آزمايش مراجعه نموده و پس از اخذ تائيديه هاي لازم به شماره گذاري مستقر در معاونت بازاريابي و فروش مراجعه مي نمايد.
 • پلاك نهادها و سازمانها و ارگانهاي و شركتها : نماينده با در دست داشتن اصل معرفينامه ممهور به مهر شخص اول سازمان و آخرين روزنامه رسمي كه حداكثر 2 سال از تاريخ آن نگذشته باشد و آگهي تاسيس و عدم خلافي كليه پلاكها و آخرين تغييرات مربوط به شماره گذاري مستقر در معاونت بازاريابي و فروش سايپا مراجعه نمايد .
 • آسيب به خودرو مشتري به دليل سهل انگاري پيمانكار حمل در هنگام حمل
 • مغايرت مشخصات فيزيك خودرو ارسالي با اسناد و مدارك صادره
مدارك مورد نياز :
 • سند كمپاني خودرو
 • بيمه نامه خودروكارت گارانتي خودرو
 • شناسنامه مالكيت خودرو
 • كارت مالكيت خودرو
 • لازم به ذكراست در صورت وجود مانده طلب در فاكتور صادره مبلغ مانده طلب مي بايست به بانك صادرات مستقر دردفترفروش تحويل و رسيد مبلغ فوق تحويل واحد برگشت گردد.
فك رهن پس از تسويه مالي از طريق نمايندگيها و بصورت سيستمي انجام مي پذيرد .
فرآيند شماره گذاري و تخصيص پلاك پس از 48 ساعت از تاريخ صدور فاكتور و در صورت عدم وجود مغايرت در اطلاعات ارائه شده شامل مشخصات فردي و آدرس صورت ميگيرد .
بيمه نامه ها به آدرس مشتريان پست مي گردد و حداكثر ظرف مدت 48 ساعت مي بايست به دست ايشان رسانده شود ،در غير اينصورت مشتريان مي توانند از طريق تماس با شماره هاي ذيل پيگيري نمايند:
021-33026007
021-33026017
پست : بيمه نامه/شناسنامه مالكيت خودرو/كارت سوخت/كارت خودرو/كارت گارانتي(در صورت صدور)

تحويل همراه خودرو: سند و فاكتور فروش شركت به همراه برگه بسته خدمات(در صورت انتخاب مشتري و موجود بودن)
 1. مغايرت اطلاعاتي مشتري
 2. احراز سكونت مشتري
 3. عدم وجود مجوز پلاك
 4. قيچي شدن پلاك فكي مشتري
 5. نبود فلز پلاك
 6. بروز اشكال در سيستم هاي شماره گذاري
انتخاب رنگهاي خاص امكانپذير نبوده و مشتري مي بايست از رنگهاي اعلامي و مجاز انتخاب نمايد.
به اسناد مالكيت مراجعه گردد.
تاقبل از تاييد انصراف امكان برگشت از انصراف وجود دارد.
(زمان مذكور حدود 15 روز از تاريخ درخواست انصراف مي باشد)
با توجه به شرايط قرارداد/ميزان تعهدات/موجودي خودروهاي توليدي و... مشخص مي گردد.
به صورت سيستمي محاسبه و به عنوان مانده طلب در انتهاي " سند و فاكتور فروش " قيد شده و حداكثر ظرف مدت يكماه از طريق شعب بانك صادرات به مشتريان پرداخت مي گردد.
بصورت سيستمي و كاملا مكانيزه انجام مي شود.
پس از وصول آخرين چك و در صورت عدم وجود چك برگشتي ،فرايند فك رهن بصورت مكانيزه و سيستمي صورت مي پذيرد و مشتريان مي بايست به نمايندگي محل ثبت نام خود مراجعه نمايند.
تا قبل از صدور فاكتور و تخصيص خودرو به شرط موجود بودن رنگ درخواستي امكان پذيرمي باشد.
تا قبل از صدور فاكتور و تخصيص خودرو به شرط موجود بودن مدل درخواستي امكان پذيرمي باشد.
تا قبل از تخصيص خودرو تفاوتي در مدل وجود ندارد و ميزان آورده نقدي ملاك است.
در زمان تخصيص خودرو به شرط موجود بودن مدل درخواستي امكان پذيرمي باشد.
بله- با توجه به بخشنامه ها و شرايط اعلامي.
تهران حداكثر 24 ساعت
شهرستان حداكثر 72 ساعت
به شرط شرايط نرمال و عدم بروز مشكل.
از طريق نمايندگي انتخاب شده در مراحل ثبت نام اينترنتي.
مراجعه به نمايندگي ، انجام اينكار بستگي به شرايط ، بخشنامه ها و مجاز بودن آن دارد.
با توجه به بخشنامه هاي اعلامي (مراجعه به نمايندگي محل ثبت نام)
نمايندگي ها بابت انجام خدمات جانبي مجاز به دريافت وجه طبق مبالغ اعلامي از جانب شركت سايپا هستند.

همچنين مشتريان مي بايست در ازاي پرداخت هزينه خدمات جانبي، رسيد سيستمي از نمايندگي دريافت نمايند.
كليه خودروهاي توليد ي پس از صدور فاكتور و تخصيص به مشتري ، داراي بيمه نامه شخص ثالث مي باشند.

پذيرشي كه كليه مراحل ثبت نام و پرداخت اسناد مالي آن انجام شده و آماده تخصيص شماره شاسي و فاكتور مي‌باشد.

با توجه به ماهيت توليدي شركت سايپا، اختلال و انحراف در برنامه توليد امري اجتناب ناپذير مي باشد كه اين امر موجب تاخير در فاكتور مي گردد. در اين صورت شركت سايپا اقدام به پرداخت جريمه(بالاتر از نرخ بهره بانكي) مي نمايد. بديهي است موارد فوق الذكر در قرارداد منعقده لحاظ گرديده است.

خودروهاي 200X همگي داراي دستگاه راديو پخش و خودروهاي پرايد توليد آبان ماه 1394 به بعد فاقد راديو پخش هستند. مبلغ دستگاه پخش خودرو از مبلغ كل خودرو كسر شده است.

فرآيند فك رهن محصولات توليدي گروه سايپا از تاريخ 01/09/1394 بصورت سيستمي قابل انجام مي باشد بدين صورت كه اطلاعات مشترياني كه تسويه نهايي آنها در سيستم سايپا ثبت مي گردد بصورت روزانه و بوسيله فايل گروهي به مركز شماره گذاري پليس راهور ناجا ارسال و ازآنجا به مراكز تعويض پلاك و نقل و انتقال سراسر كشور جهت انجام عمليات فك رهن در سامانه شماره گذاري ابلاغ مي‌گردد.لذا مشتري 72 ساعت پس از از زمان تسويه مي تواند با مراجعه به اين مراكز نسبت به انجام فرآيند فوق الذكر اقدام نمايد.

شايان ذكر است اطلاعات خودروهايي كه تسويه آنها قبل از اين تاريخ بوده است به صورت فايل لوح فشرده به مركز فناوري اطلاعات راهور ناجا جهت اعمال فك رهن در سامانه شماره گذاري ارسال و انجام شده است و با در دست داشتن نامه هايي با تاريخ قبلي و بصورت دستي امكان پذير نمي باشد .

درصورت عدم اعمال سيستمي فك رهن مراتب مي بايست از طريق نمايندگي هاي فروش به اداره عمليات فروش اطلاع رساني گردد تا نسبت به بررسي و رفع ايراد اقدام و نتيجه اعلام گردد .

كاربري پلاك عمومي ، دولتي ،جانبازي ، معلولين و تاكسي در سيستم فروش ايجاد شده است و با درخواست مشتري در هنگام پذيرش و ثبت نام توسط نمايندگي قابل انجام مي باشد كه پس از تخصيص خودرو با ارائه مدارك توسط مشتري و از طريق نمايندگي ، تخصيص پلاك انجام مي پذيرد. شايان ذكر است مدارك مورد نياز جهت شماره گذاري طي بخشنامه شماره 418945 مورخ 04/12/94 به نمايندگان فروش اعلام گرديده است .

خير ، مغايرت احراز سكونت مربوط به تغيير شهر آدرس مشتري بوده و در صورتيكه آدرس مالك در همان شهر قبلي باشد و شهر آدرس تغيير نكرده باشد مغايرتي وجود ندارد .

تخصيص پلاك مشروط به عدم مغايرت شماره گذاري 24 تا 48 ساعت پس از فاكتور انجام مي گردد.

خطاي احراز سكونت به معني مغايرت در آدرس ثبت شده در سيستم سايپا با سامانه شماره گذاري ناجا مي باشد و براي رفع مغايرت مي‌بايست مدارك مورد نياز كه در بخشنامه شماره 418945 براي نمايندگان فروشارسال گرديده است توسط مشتري ارائه شود .

SL : خودرو پرايد X100 بدون ايربگ و فرمان هيدروليك

LE: خودرو پرايد X100 داراي يك ايربگ بدون فرمان هيدروليك

TL: خودرو پرايد X100 داراي دو ايربگ بدون فرمان هيدروليك

SE: خودرو پرايد X100 داراي دو ايربگ و فرمان هيدروليك

از طريق نمايندگي و ارسال نامه به مديريت توزيع محصول.

مراجعه به نمايندگي هاي مجاز و اقدام به تسويه حساب چك برگشت خورده.

فرآيند فك رهن محصولات توليدي گروه سايپا از تاريخ 01/09/1394 بصورت سيستمي قابل انجام مي باشد بدين صورت كه اطلاعات مشترياني كه تسويه نهايي آنها در سيستم سايپا ثبت مي گردد بصورت روزانه و بوسيله فايل گروهي به مركز شماره گذاري پليس راهور ناجا ارسال و ازآنجا به مراكز تعويض پلاك و نقل و انتقال سراسر كشور جهت انجام عمليات فك رهن در سامانه شماره گذاري ابلاغ مي گردد كه مشتري پس از 72 ساعت از زمان تسويه مي تواند با مراجعه به اين مراكز نسبت به انجام فرآيند فوق الذكر اقدام نمايد.

به دليل ازدحام چك هاي مشتريان و محدود بودن سقف پاس شدن چك ها توسط اداره كلر تهران بزرگ در تاريخ هاي سررسيد اين مشكل بروز مي‌كند.

خودرو فوق داراي كامپيوتر سفري و سيستم صوتي همراه با نمايشگر مي‌باشد.

طرح تهاتر خودرو دست دوم با خودرو نو فقط جهت محصولات سواري توليد سايپا انجام مي‌شود.

در كيسه ابزار همراه محصولات X100 فقط يك آچار چرخ موجود است. ليكن مثلث احتياط، آنتن، دفترچه راهنما و فندك نيز همراه خودرو تحويل مشتري مي‌گردد.

خدمات پس از فروش

كارت سه ستاره سراتو شامل خدمات زير مي باشد :

 1. گارانتي بدنه پايه يك ساله
 2. امداد پشتيبان يك ساله
 3. تمديد دوره گارانتي از 2 سال به 5 سال

خدمات كارت طلائي سراتو شامل موارد زيرمي باشد :

 1. گارانتي بدنه كامل يك ساله
 2. تمديد دوره گارانتي از 2 سال به 5 سال
 3. سرويس ادواري 15 و 30 كيلو متر
 4. تعويض لنت ترمز جلو و تيغه برف پاك كن
 5. دو حلقه لاستيك ( در صورت تائيدكارشناسان شركت )
 6. تعويض روغن 10 - 20 - 30 - 40 كيلومتر

شرايط فروش

خودروهاي فرسوده از مدل 1360 تا 1384 و معادل ميلادي آن در طرح جايگزيني خودروهاي فرسوده قابليت ثبت نام دارند .
و خودروهاي كاركرده (سايپا) از مدل 1389 تا 1395 در طرح جايگزيني خودروهاي كاركرده به نو قابليت ثبت نام دارند.
در هر دو مورد ياد شده مشتري مي بايست به نمايندگي هاي شركت سايپا مراجعه نمايند.

بنا بر تصميمات مديريت تامين منابع، تا اطلاع ثانوي هيچ گونه تسويه حساب زودتر از موعد انجام نمي‌پذيرد. اين امر در بخشنامه هاي فروش اعتباري به صورت يك بند همواره ذكر شده است.

در 2 صورت مشتري مشمول افزايش قيمت نمي گردد:

الف)هنگام ثبت نام در قرارداد قيمت قطعي شرط شده باشد.(البته در اين حالت افزايش هزينه هاي جانبي-شماره گذاري و بيمه و ماليات و..-به عهده مشتري مي باشد)

ب)خودرو قبل از افزايش قيمت در وضعيت آماده تخصيص قرار گرفته باشد. 

فرض براين است كه خودروهاي دعوتنامه براساس نوع خودروي ثبت نامي (در هنگام عقد قراداد) باشد.

مگر:

الف)نمايندگي خودروي اماني غير تعهدي داشته باشد و تمايل و رضايت به تحويل خودرو به پذيرش مدنظر داشته باشد(مشروط به موافت سايپا براساس فرم جاري)

ب)سايپا خودروي مازاد داشته باشد و در دعوتنامه قيد نمايد.

در حال حاضر خوردوهاي خودروهاي فوق به صورت گيربكس دنده اي توليد مي‌شود. البته براي خودروهاي X200 پروژه توليد با گيربكس اتوماتيك در دست اقدام است.