تماس با شركت همكاري با سايپا بازديد از گروه خودروسازي سايپا سامانه ارتباط با مشتريان

كاربر گرامي اين قسمت جهت ارتباط هر چه بهتر شما با گروه خودروسازي سايپا ايجاد شده است. ارائه پيشنهادات و انتقادات، مسلماً ما را به سمت پيشرفت و خدمت رساني هر چه بهتر هدايت مي نمايد.

چنانچه درخصوص فروش و خدمات پس از فروش پيگيري خاص و يا ابهامي وجود دارد لطفاً از طريق سامانه ارتباط با مشتريان كه در قسمت فوقاني صفحه قرار داده شده است با ما ارتباط برقرار نماييد.

با تشكر از شما


فرم ورود اطلاعات

چنانچه فايل(هاي) پيوستي وجود دارد ، آنها را ضميمه پيام نماييد

شركت سايپا

آدرس : تهران - كيلومتر 15 بزرگراه شهيد لشگري (جاده مخصوص كرج) - شركت سايپا

صندوق پستي : 554-13445    كد پستي : 13311-13961
شماره تماس : 5-44196550 (021)
شماره نمابر : 5-44194934 (021)

مركز امور مشتريان سايپا

آدرس : كيلومتر 11 بزرگراه شهيد لشگري (جاده مخصوص كرج) - معاونت بازاريابي و فروش گروه سايپا

ايميل : ‍CRM@saipacorp.com
شماره تماس : 096550
شماره نمابر : 096550-2-2

شركت سايپا يدك

آدرس : تهران - كيلومتر 17 بزرگراه شهيد لشگري (جاده مخصوص كرج) - جنب خيابان داروپخش

صندوق پستي : 836-37515    كد پستي : 88783-13961
شماره تماس : 61610 (021)
شماره نمابر : 61611901 (021)
صداي مشتري : 096550
امداد خودرو سايپا

آدرس : كيلومتر 14 بزرگراه شهيد لشگري (جاده مخصوص كرج) - روبروي شركت سايپا ديزل - شماره 140

كد پستي : 64935-13861
شماره تماس : 84444(021) - 096550
شماره نمابر : 44180275 (021)